Nederlands Nederlands Franšais Franšais English English
 


HONGER IS UNIVERSEEL

Eerst enkele feiten & cijfers waar we niet omheen kunnen...

 • elke dag sterven 20.000 mensen aan chronische ondervoeding.
 • per week zijn dat er 168.000
 • maar liefst 90% van hongerslachtoffers sterft aan de gevolgen van chronische ondervoeding. Slechts 10% overlijdt aan acute honger, veroorzaakt door natuurrampen of oorlogen.
 • driekwart van alle hongerdoden bestaat uit kinderen onder de 5 jaar.
 • in India wordt 1 op de 3 baby's ondervoed geboren, omdat ook de moeder ondervoed is.
 • Afrika is voor 80% van de voedselproductie afhankelijk van vrouwen. Zij doen al het werk, zonder enige opleiding, zonder krediet, zonder eigen middelen, zonder sociale status.
 • 120 miljoen kinderen gaan niet naar school en missen zo de kans een basis te leggen voor een betere toekomst.

 

Op dit moment zijn 852 miljoen mensen chronisch ondervoed!

en het meest schrijnende is dat we wereldwijd ruim voldoende voedsel produceren om de chronische honger structureel te beëindigen. Voor dit laatste wil THE HUNGER PROJECT zich inzetten!

 • The Hunger Project is een internationale organisatie met een duidelijke visie en strategie, gericht op een wereld zonder honger. De hoofdzetel bevindt zich in New York.
 • THP richt zich op het bestrijden van de chronische honger. Wij zijn dan ook geen klassieke noodhulporganisatie die voedsel brengt naar gebieden die getroffen zijn door oorlogsgeweld of natuurrampen. Er zijn al heel veel NGO's die dat doen.
 • The Hunger Project helpt door te investeren in empowerment, in de ontwikkeling van mensen, meestal vrouwen omdat ze een centrale plaats innemen in de keten van voedselproductie en -bereiding.
 • We zien mensen daar niet als slachtoffers, maar als krachtige individuen die het heft in eigen handen kunnen nemen. THP werkt met duizenden vrijwilligers.
 • Wat doen we dan? Door het oprichten van epicentra (samen met de locale bevolking), door trainingen te geven die hen helpen om ander te kijken naar hun eigen situatie (de omslag van hopeloos fatalisme naar zelfbewustzijn en geloof in eigen potentieel), door microkredieten te verstrekken (vooral aan vrouwen) helpen en ondersteunen we hen in het nemen van eigen initiatieven om een einde te maken aan de chronische honger.
 • THP België ondersteunt samen met THP Nederland de projecten in Benin, Afrika.

 

Werkt het?

Jazeker, waar THP epicentra ontwikkelt is het effect na 4-6 jaar meetbaar via de volgende parameters: 2 maaltijden per dag voor iedereen, kinderen gaan naar school, minder kindersterfte, minder sterfte van moeders in het kraambed, minder HIV-besmetting. Het is dus duurzame hulp die tijd en doorzetting vraagt, maar die ook duurzame resultaten haalt!