Nederlands Nederlands Franšais Franšais English English
 


 

investeren in mensen

The Hunger Project is een internationale organisatie met een duidelijke visie en strategie gericht op een wereld zonder honger. Daarbij richt THP zich op het bestrijden van de chronische honger. Wij zijn dan ook geen klassieke noodhulporganisatie die zakken voedsel brengt gebieden die getroffen zijn door oorlogsgeweld of natuurrampen.

The Hunger Project investeert in de ontwikkeling van mensen. Meestal van vrouwen, die een centrale plaats innemen in de keten van voedselproductie en -bereiding. We zien hen niet als slachtoffers, maar als krachtige individuen die zeer goed in staat zijn hun eigen honger te beëindigen als zij daar de kans toe krijgen. THP maakt dat mensen zich bewust worden van hun eigen vermogens. Helpt ze bij het herkennen van kansen. En ondersteunt bij het grijpen van kansen.

The Hunger Project doet dat op basis van vijf strategische principes:

 1. Investeren in het potentieel van mensen
 2. Gelijkwaardig partnerschap
 3. Leiderschap voor het welzijn van allen
 4. Pionieren
 5. Krachten bundelen

 Focus The Hunger project België

The Hunger pProject België heeft het programma in Benin, Afrika, gekozen om te ondersteunen. Dit project is in 1997 gestart en telt inmiddels 11 Epicentra in verschillende fasen van ontwikkeling. In Benin wordt naar allerlei manieren gezocht om de voedselproductie te verbeteren. Zo wordt ieder jaar een wedstrijd georganiseerd tussen de diverse Epicentra wie het meeste voedsel kan produceren. Dat heeft goed gewerkt. De prijs, een graanmolen, werd in 2008 gewonnen door het dorp Agbogbohonou in het Avlamé Epicentrum.

 

De overheid ondersteunt de programma's van The Hunger Project. Ze levert lesmateriaal in lokale talen voor de alfabetiseringslessen in 30 lescentra's. Ook stelt de overheid per Epicentrum twee full time gezondheidsmedewerkers ter beschikking. Bovendien heeft de regering in 2007 1 miljoen dollar toegezegd voor een periode van 28 maanden om het microkredietprogramma van The Hunger Project in alle Epicentra te ontwikkelen.

 

Concrete resultaten in 2008

 • om de voedselzekerheid te vergroten is in de VCA-workshops (Vision - Commitment - Action) extra aandacht besteed aan microkredieten. Men kan dan bijvoorbeeld beter zaaigoed kopen of andere inkomensgenererende activiteiten ontwikkelen (houden van kleinvee).
 • Aan het einde van het vierde kwartaal waren de voedselbanken van de meeste Epicentra gevuld met voldoende voorraad tot de volgende oogst. In twee Epicentra lukte dit niet door overstromingen.
 • Om inkomensbronnen uit te breiden heeft men in Kpinnou Epicentrum een gemeenschappelijke groentetuin aangelegd waar ook buiten de gebruikelijke seizoenen geoogst kan worden.
 • In het Epicentrum Kpinnou (fase 3) en Dékpo (fase 4) is een dorpswinkel gestart. Deze zorgt voor extra inkomsten en draagt bij aan de onafhankelijkheid van de Epicentra.
 • Door intensief te monitoren en training door het AWFFI team is het gelukt om het treugbetalingspercentage in het microkredietprogramma op vrijwel 100% te krijgen.
 • Inmiddels zijn er vier kleuterscholen in vier Epicentra. De kleuterschool in Zakpota Epicentrum is in oktober 2008 geopend. 231 kinderen bezoeken deze kleuterscholen waar ze elke dag een voedzame maaltijd krijgen.
 • In het nieuwe Epicentrum Zakpota begon ook de gezondheidspost te functioneren en konden de eerste mensen behandeld worden.
 • De HIV/Aids programma's waren vooral gericht op het nemen van eigen preventieverantwoordelijkheid, informatieverstrekking en het bereiken van jongeren, met name meisjes.
 • In het Epicentrum Bétérou werd hard gewerkt aan de bouw van het Epicentrumgebouw. Door een gebrek aan cement in Benin kon tijdelijk niet worden door gebouwd. Toch was het gebouw eind 2008 klaar.